Życie i zdrowie

Życie i zdrowie

Życie  

Nikt z nas nie wie, co się wydarzy, a ciągle jesteśmy narażeni na wypadki, które mogą nas pozbawić możliwości wykonywania pracy na pewien czas, spowodować trwałą utratę zdolności do pracy lub pozbawić naszą rodzinę środków do życia gdy nas zabraknie. Czy w takich sytuacjach możemy skorzystać z polisy na życie czy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków???

Głównym celem tych ubezpieczeń jest zapewnienie świadczenia najbliższym na wypadek śmierci ubezpieczonego. Wypłata świadczenia zapewnia spłatę zobowiązań ubezpieczonego, na przykład podatków spadkowych, czy kredytów. Nowoczesna polisa na życie umożliwia także budowanie własnego kapitału na przyszłość.

Ubezpieczenia na życie można zawrzeć w formie indywidualnej i grupowej. Klient może też dołączyć do tzw. grupy otwartej. W ramach tych ubezpieczeń istnieje możliwość rozszerzenia odpowiedzialności o wiele opcji dodatkowych.

Zdrowie

Obecnie coraz częściej korzystamy z prywatnych usług medycznych. Jest to wynikiem nie tylko wzrostu zamożności społeczeństwa, ale również, a może przede wszystkim - złej kondycji publicznej służby zdrowia. Zbyt długie kolejki do specjalistów oraz, bardzo często, słaba jakość usług medycznych w przypadku nieodpłatnych świadczeń skłaniają nas do korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej.

Korzyści, jakie niesie prywatna polisa zdrowotna, jest wiele. Zyskasz dostęp do lekarzy, badań i zabiegów na wysokim poziomie. Nie będziesz także stać w kolejkach, ani czekać tygodniami na specjalistyczne badania.

Kilka informacji dotyczących prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych oferowanych na polskim rynku ubezpieczeń.

 1. Miesięczna składka u większości ubezpieczycieli zależy od wieku klienta, stanu zdrowia i płci (kobiety płacą więcej niż mężczyźni w tym samym wieku); droższe są też polisy dla osób starszych.
 2. Przed przystąpieniem do ubezpieczenia Towarzystwa dokonują medycznej oceny ryzyka związanego z ubezpieczeniem danej osoby i na tej podstawie mogą stosować wyłączenia swojej odpowiedzialności. Dotyczy to zwłaszcza chorób przewlekłych - polisa może nie obejmować ich leczenia! Warto to sprawdzić.
 3. Zazwyczaj ochroną nie są objęte choroby, które wykryto przed przystąpieniem do ubezpieczenia, choć istnieją od tej zasady wyjątki.
 4. W większości ofert ubezpieczenia zdrowotnego nie może kupić osoba powyżej 60 lub 65. roku życia.
 5. Ubezpieczyciele proponują różne warianty polis, wraz ze wzrostem ceny zwiększa się zakres usług medycznych -  trzeba to uwzględnić, wybierając optymalną dla siebie wersję.
 6. Podstawowe opcje ubezpieczenia obejmują dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu, badania laboratoryjne i diagnostyczne; kolejne warianty są rozszerzane o opiekę lekarzy specjalistów, rehabilitację czy bardzo specjalistyczne badania.
 7. Leczenie szpitalne to dodatkowy element, oferowany przez niektórych ubezpieczycieli. Większość towarzystw  oferuje tzw. zasiłek szpitalny, który przysługuje za każdy dzień pobytu w szpitalu.

Posiadacze polis zdrowotnych zwykle korzystają z usług prywatnych placówek medycznych, z którymi ubezpieczyciel podpisał umowy. Istnieje też możliwość korzystania z pomocy innych lekarzy/ placówek medycznych i zwrot kosztów na podstawie rachunków za leczenie według określonych limitów.

 • Indywidualne i Grupowe ubezpieczenia na życie
 • Ubezpieczenia Indywidualne w tzw. "grupach otwartych"
 • Pakiety medyczne
 • Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I ZAPYTAJ O NIEZOBOWIĄZUJĄCĄ OFERTĘ

Wykonano w: avangardo.pl

Nasza strona używa plików Cookies, aby lepiej odpowiadać Twoim oczekiwaniom, Więcej w Polityce prywatności