Polisy

Polisy - indywidualne ubezpieczenie na życie

Nikt z nas nie wie, co wydarzy się za tydzień, jutro, za godzinę, a nawet za minutę - nieustannie narażeni jesteśmy na wypadki, które mogą nas pozbawić możliwości wykonywania pracy na pewien czas, spowodować trwałą utratę zdolności do wykonywania swoich obowiązków zawodowych lub pozbawić naszą rodzinę środków do życia gdy nas zabraknie. Czy w takich sytuacjach możemy skorzystać z polisy na życie czy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Indywidualne ubezpieczenie na życie zapewnia niezbędne świadczenia najbliższym na wypadek np. śmierci ubezpieczonego. Wypłata świadczenia z polisy na życie zapewnia spłatę zobowiązań ubezpieczonego, na przykład podatków spadkowych, czy kredytów. Nowoczesna polisa na życie umożliwia także budowanie własnego kapitału na przyszłość.

Polisy na życie można zawrzeć w formie indywidualnej i grupowej. Klient może też dołączyć do tzw. grupy otwartej. W ramach polisy na życie istnieje możliwość rozszerzenia odpowiedzialności o wiele opcji dodatkowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I ZAPYTAJ O NIEZOBOWIĄZUJĄCĄ OFERTĘ

Wykonano w: avangardo.pl

Nasza strona używa plików Cookies, aby lepiej odpowiadać Twoim oczekiwaniom, Więcej w Polityce prywatności