BlogCo to jest ubezpieczenie majątkowe?

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej, ubezpieczenia możemy podzielić na osobowe i majątkowe. Te drugie obejmują produkty chroniące przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą majątku, które ponadto chronią interesy osób poszkodowanych wskutek zdarzenia losowego.

Ubezpieczenie majątkowe podzielić można na ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej. Wśród nich znajdują się zatem ubezpieczenia mieszkań, domów, autocasco oraz wszelkie obowiązkowe ubezpieczenia budynków.

Przed czym chroni ubezpieczenie majątkowe?

Pożary czy powodzie niszczące mieszkania, domy, magazyny, hale, a nawet składowane w nich urządzenia i maszyny są podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu ubezpieczeń majątkowych. Ich dokładny zakres regulowany jest w umowie podpisywanej z towarzystwem ubezpieczeniowym lub w ustawie precyzującej warunki. Jest to jeden z podstawowych rodzajów ubezpieczeń majątkowych noszących nazwę ubezpieczenia mienia.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wchodzące w skład ubezpieczeń majątkowych, działają w nieco innych sposób. Również chronią ubezpieczonego, jednak nie przed działaniem czynników zewnętrznych, a przed koniecznością odpowiedzialności w przypadkach gdy wyrządzimy komuś szkodę – uszkodzimy, zniszczymy lub spowodujemy utratę składników majątku, a także doprowadzimy do śmierci lub uszkodzenia ciała. W takich wypadkach odszkodowanie wypłaci za nas ubezpieczyciel, z którym podpisaliśmy umowę.

Ostatnim rodzajem ubezpieczeń majątkowych są ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Te obejmują ryzyko wypadku, również w pracy. Na ich podstawie osoba ubezpieczona może otrzymać jednorazowe lub regularne świadczenia.

Nasza strona używa plików Cookies, aby lepiej odpowiadać Twoim oczekiwaniom, Więcej w Polityce prywatności